Automatización  |  Convertidores de frecuencia  |  Serie Starvert

iV5

Trifásico 2,2~37kW(3~50HP), 200~230V
Trifásico 2,2~375kW(3~500HP), 380~480V

Catálogo iV5 (Inglés)

ca_iv5_eng.pdf | 4 Mb